News

Technische problemen infliximab opgelost - Problèmes techniques infliximab résolus

RIZIV verontschuldigt zich voor de langdurig aanslepende problemen met de aanvragen voor vergoeding in bepaalde paragrafen van infliximab.

Graag wensen wij u te laten weten dat de technische problemen met betrekking tot de volgende paragrafen sinds deze ochtend opgelost zijn na overleg met de verschillende verzekeringsinstellingen: