Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de onderzoekers die een groot deel van hun leven wijden aan het verbeteren van het leven van anderen.

We willen u informeren over de doelstellingen en concrete resultaten van het onderzoek dat dankzij de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek is uitgevoerd. Dit doen we in een taal die voor een zo groot mogelijk aantal mensen toegankelijk, dankzij de steun van onze partners, maar ook dankzij giften en legaten van particulieren.

Newsletter 1: onderzoeksprojecten met betrekking tot artrose en lupus

Newsletter 2: Onderzoek tvv kinderreuma - Interview met onze voorzitter