Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven besteden we aandacht aan gebeurtenissen en activiteiten in de wereld van reumatologie.

We willen u onder anderen informeren over de doelstellingen en concrete resultaten van onderzoeken die dankzij de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek zijn uitgevoerd. Dit doen we in een taal die voor een zo groot mogelijk aantal mensen toegankelijk, dankzij de steun van onze partners, maar ook dankzij giften en legaten van particulieren.

Newsletter 1: Onderzoeksprojecten met betrekking tot artrose en lupus

Newsletter 2: Onderzoek tvv kinderreuma - Interview met onze voorzitter

Newsletter 2: Viennes marathon tegen reuma - Het Patient Partners Program - Veranderingen bij het opstellen van testament