Over Reuma

Informatie en bewustwording zijn een integraal onderdeel van onze missies.


●    Onze leden, het grote publiek en de overheid informeren over reumatische aandoeningen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.
●    Het publiek bewust maken van het belang van vroegtijdige diagnose en vooruitgang bij de behandeling van reumatische aandoeningen.
●    Het publiek en de overheid bewust te maken van het belang van steun voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reumatologie

Op deze pagina vindt u informatie over deze verschillende onderwerpen en de verschillende bewustmakingscampagnes die in samenwerking met onze partners in het Reumahuis worden gevoerd.