Wie zijn wij?

Waarom "Hand in hand, samen tegen reuma"?

Omdat we samen sterker staan in de strijd tegen meer dan 200 reumatische aandoeningen! Chronische ziekten, waarvan het succes van de behandeling sterk afhangt van een vroegtijdige diagnose en de juiste ondersteuning.

Sinds 1999 zamelt het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek fondsen in die het vervolgens herverdeelt om onderzoeksprojecten te financieren die hoop geven aan tienduizenden patiënten. Het bewijs hiervan zijn de duizelingwekkende successen van de afgelopen tien jaar in de behandeling van verschillende belangrijke reumatische aandoeningen: met de komst van biologische agentia, en meer recentelijk hun biosynthetische tegenhangers, is de levenskwaliteit van veel patiënten aanzienlijk verbeterd, zodat ze een sociaal en professioneel leven kunnen leiden dat (bijna) gelijk is aan dat van gezonde mensen!


Toch blijven de uitdagingen immens!

We kunnen er onder andere op wijzen:

  • de vele zeldzame ziekten die nog steeds wachten op een passende behandeling,
  • de medisch-sociale uitdagingen in verband met deze ziekten (professionele integratie, recht op verzekering, bijvoorbeeld),
  • steun voor zeer jonge kinderen met jonge artritis,
  • de noodzaak om jonge dokters aan te trekken voor deze kokende en toch weinig bekende specialiteit,
  • de blik van "anderen", die niet altijd het lijden van deze patiënten begrijpen, waarvan de symptomen niet altijd meer worden gezien en zich op bepaalde momenten meer manifesteren dan andere, afhankelijk van de pieken in de ontsteking die hun lichaam ondergaat....
Het ReumaHuis, een vernieuwend concept en een primeur in België!

In 2018 hebben we ervoor gekozen om samen te werken met de koepels van de Clair- en ReumaNet-patiëntenverenigingen, alsook met de paramedische beroepen in de reumatologie, en om het Maison de la Rhumatologie op te richten. Een concept dat uniek is in België en dat een gemeenschappelijke wil tot werkelijkheid maakt: het samenbrengen van artsen, patiënten en gezondheidswerkers onder één dak om samen te werken aan gemeenschappelijke projecten om de stem van patiënten hoger en sterker te laten klinken.

Deze realiteit is vandaag de dag nog concreter met de integratie van een Reumatologieportaal, een link tussen de partners van het ReumaHuis: www.reumahuis.be

Voel je vrij om ons Onderzoeksfonds te steunen of contact met ons op te nemen als je een bijdrage wilt leveren aan het bereiken van onze doelstellingen: ons team van vrijwilligers is creatief, dynamisch, de sfeer is familiaal en met jouw hulp zullen de successen er blijven zijn!

Prof. Dirk Elewaut

Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie, Voorzitter

De KBVR is in de eerste plaats een nationale wetenschappelijke vereniging, waarvan de leden Belgische reumatologen zijn, maar ook mensen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen, zowel vanuit een professioneel, wetenschappelijk als sociaal oogpunt  
Onze missie is om onze leden te ondersteunen in het bieden van de beste zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen
Onze visie, gedeeld met onze partners, is volledig patiëntgericht
Onze visie, gedeeld met onze partners, is volledig patiëntgericht
De KKBVR heeft 6 strategische doelstellingen gedefinieerd die de kern vormen van al haar acties, beslissingen en initiatieven
Onze vereniging is samengesteld uit verschillende organen, die allen bijdragen tot het bereiken van onze doelstellingen
Onze Reumatologist of the Year Award wordt om de 2 jaar georganiseerd om een uitzonderlijke bijdrage in de KBVR te belonen